Kwaliteit & milieu

Van een moderne leverancier mag u meer verwachten dan een product dat technisch helemaal in orde is.

De meerwaarde van een leverancier wordt vandaag de dag niet meer alleen bepaald door het product. Minstens zo belangrijk is de organisatie die erachter zit, en de inspanningen die worden geleverd als het gaat om kwaliteit en duurzaamheid.

Kwaliteit telt
De producten van Machinefabriek Heerbaart worden vaak gebruikt in constructies die bijzonder zwaar worden belast en in projecten waarin grote belangen op het spel staan. Het fabriceren van deze producten moet uiterst nauwkeurig worden uitgevoerd. Wij besteden dan ook zeer veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Daarbij kijken we niet alleen naar de producten zelf, maar ook aan de onderliggende processen in onze bedrijfsvoering.

Bewijs
Als bewijs van onze inspanningen op het gebied van kwaliteit kunnen we de volgende certificaten en bevoegdheden overleggen:

Verder verzorgen we alle vereiste of gewenste testen en onderzoeken, van ultrasoon tot en met penetrant.

Verantwoordelijkheid
Milieuvriendelijke en energiezuinige oplossingen vormen een steeds belangrijker aspect in onze samenleving. Voor een onderneming als Machinefabriek Heerbaart brengt dat een duidelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Die verantwoordelijkheid nemen we, door met onze producten zoveel mogelijk bij te dragen aan milieuvriendelijke systemen.

Alternatieve energie
Onze producten maken veelal deel uit van processen die gericht zijn op het winnen van energiebronnen of het opwekken van energie. Daarbij zijn we ons terdege bewust van de noodzaak de CO2-uitstoot te reduceren. Met het oog daarop dragen we zoveel mogelijk bij aan de ontwikkeling van alternatieve energieopwekking.

 

©2019 Deze website is auteursrechtelijk beschermd Heerbaart | Webdesign: Webton.nl